Allt fler reser till Filippinerna för att genomgå medicinska behandlingar. Enligt en ny rapport, från International Healthcare Research Center and Medical Tourism Association, är landet åtta på listan över de mest populära destinationerna för medicinsk turism.

Medicinsk turism till Filippinerna ökar

Att fler får upp ögonen för Filippinerna inom det här området, har många förklaringar. En är att myndigheterna redan 2006 aktivt började marknadsföra sig mot den här gruppen av turister. En annan är, så klart, det låga prisläget.

Att personalen på sjukhus, och i landet i stort, pratar bra engelska är en annan bidragande faktor.

Sjukvården är i Filippinerna har ett uselt rykte och är en av de sämre man kan hitta i något land. Men det gäller den vanliga sjukvården.

I landet finns fem privata sjukhus – samtliga i Manila – som har certifierats av JCI, Joint Commission International. Organisationen har fler än 100 medlemsländer och certifierar sjukhus när det gäller kvalitet på sjukvård och patientsäkerhet.

Vanliga behandlingar i Filippinerna

Det finns ett stort utbud av ingrepp och behandlingar, men de vanligaste bland utländska besökare är:

 

  • Tandvård
  • Kosmetisk och estetisk kirurgi
  • Kirurgi för viktnedgång
  • Rehabilitering
  • Stamcellsterapi
  • Ögonkirurgi
  • Fertilitetsbehandlingar
  • Hudbehandlingar